"

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว และแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดูดี มีเดีย คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน บีเค ไลฟ์สตรีมมิ่ง (BK Live Streaming)
โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากผู้ใช้งานผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การสมัครสมาชิก
 • Facebook Login
 • Google Login
 • LINE Login
 • Apple Login
 • Phone Number Login

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่บริษัทฯ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นตัน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (“UGC”) เช่นความคิดเห็น, ข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, รหัส, ข้อมูล หรือสื่ออื่นๆ ที่คุณอัปโหลด แจกจ่าย หรือสตรีมบนแอพเมื่อคุณใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลใบหน้า เช่นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างที่เราจัดเตรียมไว้ให้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์พิเศษ หรืออิโมจิ สำหรับส่วนการสตรีม หรือรูปภาพที่คุณอัปโหลดบนบริการเรา แต่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลแบบออฟไลน์เพื่อเติมเต็มเอฟเฟกต์พิเศษ หรืออิโมจิเท่านั้น และเราจะไม่ใช้เพื่อวัตถประสงค์อื่นเว้นแต่ เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ หรือเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพิ่มเติม เราจะไม่ใช้ข้อมูลใบหน้าขอบคุณเพื่อการตลาด หรือการโฆษณา และเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่ 3 นอกจากนี้ หากคุณใช้การตรวจสอบรูปภาพโปรไฟล์ของบุคคลจริง เราจะรวบรวมรูปภาพโปรไฟล์และวิดีโอการจดจำใบหน้าของคุณสำหรับการตรวจสอบรูปภาพโปรไฟล์ของบุคคลจริงบนหลักฐานการอนุมัติของคุณโดยการเปรียบเทียบรูปโปรไฟล์ของคุณกับวีดีโอการจดจำใบหน้า การรับรองความถูกต้องนี้สามารถปกป้องคุณจากผู้แอบอ้าง และบัญชีปลอม หรือพัฒนาความถูกต้องของบริการเรา เราไม่ได้เก็บวิดีโอการจดจำใบหน้าของคุณไว้บนเซิร์ฟของเรา วิดีโอดังกล่าวมีไว้เพื่อตรวจสอบเท่านั้น
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่นหมายเลขบัญชีธนาคาร paypal หรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการชำระเงิน
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่นหมายเลขซีเรียลของธุรกรรม และบันทึกประวัติการทำธุรกรรมหลังจากที่คุณซื้อบริการที่ชำระเงินแล้ว
 • ผู้ติดต่อเครือข่ายโซเชียลของคุณได้รับอนุญาตเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน "ค้นพบเพื่อน" และอนุญาตให้เราเข้าถึงผู้ติดต่อของคุณ
 • ข้อมูลการทำธุรการรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Active Log) เป็นต้น
  ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อบริษัทฯได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้งาน เว้นแต่กฏหมายกำหนดให้ทำได้
 • อื่นๆ เช่นภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล
 • พฤติกรรมทางเพศ
  ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศที่กำหนด

ผู้เยาว์

เราไม่ได้รวบรวม หรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา หากเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถูกรวบรวมบน หรือผ่านบริการของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลนี้

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของบริษัทฯ ในประเทศไทย
 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของบริษัทฯ ในต่างประเทศ
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดส่งสินค้าและบริการ
 • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการบริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้งาน หรือที่กฏหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้า หรือบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้า หรือบริการต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ
เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้า และบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อ และประสานงานในการให้บริการสินค้า หรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้า หรือบริการ

การบังคับใช้กฏหมาย

ในกรณีที่มีกฏหมาย หรือหน่วยงานราชการร้องขอ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่นศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งานไปยังบุคคล องค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ผู้ใช้งานเป้นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฏหมายกำหนดไว้ บริษัทฯจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

หากผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ผู้ใช้งานให้ไว้ก่อนวันที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลใช้บังคับ หรือหลังจากนั้น ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (Right to access)

ผู้ใช้งานมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมาได้อย่างไร

 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (Right to data portability)

ผู้ใช้งานมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนตัวบุคคลนั้นอยู่ในรุปแบบให้สามารถอ่าน หรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ์ขอให้บริษัทฯส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

 • สิทธิขอคัดค้าน (Right to object)

ผู้ใช้งานมีสิทธิขอคัดค้านการเกบรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ทำขึ้นเพื่อดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฏหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ใช้งานสามารถคาดหมายได้อย่างเหมาะสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

 • สิทธิขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูล (Right to erasure/destruction)

ผู้ใช้งานมีสิทธิขอลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้งานได้ หากผู้ใช้งานเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาำว้ตตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้งานได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม หรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restriction of processing)

ผู้ใช้งานมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้านของผู้ใช้งาน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็น และต้องลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องแต่ผู้ใช้งานขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right to rectification)

ผู้ใช้งานมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคลลของผู้ใช้งานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิร้องเรียน(Right to lodge a complaint)

ผู้ใช้งานมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้งานเชื่อว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานสามารถใช้สิทธิของผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท้ายนโยบายบริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอใช้สิทธิจากผู้ใช้งาน ตามแบบฟอร์ม หรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดทั้งนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ข้อความ(SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การลบและกู้คืนข้อมูล

1.ส่งคำขอไปที่ [email protected]
2.
กรอกหัวเรื่องเป็น "การลบข้อมูลผู้ใช้ หรือจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้"
3.ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • i.เข้าสู่ระบบยังไง? (Facebook,Line,Gmail,Apple ID or Email)
 • ii.ชื่อผู้ใช้ หรืออีเมล (คุณสามารถแตะรูปภาพของคุณบนหน้าจอหลักเพื่อดูชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือแตะการตั้งค่าเพื่อดูอีเมลของคุณ)
 • iii.ทางเลือก: ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าจอหลัก และแนบมาเพื่อส่งคำร้อง

 

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้า หรือบริการบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงสินค้า หรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่นๆ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้า หรือบริการเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัทฯ เช่น Google, AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น
บริษัทฯ อาจะส่งข้อมูล หรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่ต้องการรับการติดต่อสื่สารจากบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ผู้ใช้งานสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมล หรือติดต่อมายังอีเมลของบริษัทฯ ได้

เทคโนโลยีตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ คุกกี้ (Cookies) หรือใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้า หรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อระบุ และติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวบุคคลของผู้ใช้งานไว้ตามหลักการ

 • การรักษาความลับ (Confidentiality)
 • ความถูกต้องครบถ้วน (integrity)

 

 • สภาพพร้อมใช้งาน (availability)

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึงใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึง

 • มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative safeguard)
 • มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical safeguard)
 • มาตรการการป้องกันทางกายภาพ (Physical safeguard)

ในเรื่องการเข้าถึง หรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access control)

 

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของผู้ใช้งาน บริษัทฯ จะแจ้งการละเมิดให้ผู้ใข้งานทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ(SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยใช้ผู้ใช้งานสามารถทรายข้อกำหนด และเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น หากผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผห่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่บวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากผู้ใช้งานต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดูดี มีเดีย คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารสินธร ทาวเวอร์ ตึก 2 ชั้น 8 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ https://bkliveofficial.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-001-3406

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนกกฏหมาย
130-132 ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตลุมพินี 10330
อีเมล [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ 02-001-3406

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชั่น บีเค ไลฟ์ ออฟฟิเชียล
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อการตลาด และการส่งเสริมการขาย ปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไข(Terms and Conditions) และ อื่นๆที่ได้มีประกาศแจ้งไว้ข้างต้น

 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย ("ประมวลผล")ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว